Přijďte porovnat své síly s juniory z celé České republiky hned v několika kynologických disciplínách!Pořadatel: ZKO Žamberk z pověření Českomoravské kynologické unie 

Akce se uskuteční v areálu MSKS Zbraslav u Brna, děkujeme MSKS za zapůjčení areálu mladým kynologům!

Areál je uzpůsobený pro konání kynologických akcí, s velmi kvalitním zázemím - jak ubytováním (psa lze mít i na pokoji), tak stravováním. Podstatné je, že areál je bezpečný, kde nehrozí při venčení střet s autem. Děti, které budou ponechány v areálu bez dozoru rodičů, budou mít zajištěný dozor a program.

Uzávěrka přihlášek: 12. června 2019

Seznam přihlášek se bude aktualizovat každý čtvrtek


Díky podpoře Českomoravské kynologické unie je pro všechny účastníky zajištěno ZDARMA ubytování a stravování v areálu. 

Startovné je zdarma.


Rezervaci na ubytování přijímáme do naplnění kapacity.

Placené stravování a ubytování pro doprovod závodníků je také možné v areálu MSKS. 

PROGRAM SOBOTA

Přejímka: 7:45 - 8:15        
Poslušnost: 8:30 - 13:00  
Junior handling: 14:00 - 16:00

Dogfrisbee : 16:00 - 18:00

Vyhlášení                           

                  

PROGRAM NEDĚLE

Přejímka: 7:45 - 8:15
Agility: 10:30 - 13:00 první běhy
             13:30 - 17:00 druhé běhy
Vyhlášení

Akce se může zúčastnit psovod do věku 18 let včetně.

Jeden tým - psovod a pes - může startovat ve více disciplínách.
Psovod s více psy (max. 3) může soutěžit vícekrát v jedné kategorii. Pes může soutěžit v jedné disciplíně pouze s jedním psovodem.

Účast je podmíněna členstvím psovoda v členském subjektu ČMKU (ČKS, MSKS, KJ, speciální sporty, chovatelské kluby...)

Veterinární podmínky: 

Soutěž se koná podle zákona č. 246/1992 Sb. a 166/1999 Sb. 
Soutěže se nesmějí účastnit psi s kupírovanýma ušima.
Pes musí být klinicky zdravý a musí mít platné očkování proti vzteklině, parvoviróze a psince, očkovací průkaz nebo pas je potřeba předložit při přejímce.

Po celou dobu trvání akce bude dohlíženo, zda nedochází k nevhodnému nebo hrubému zacházení se psy! Hrubé zacházení může vést až k diskvalifikaci týmu!

Psovod je povinen uklízet po svém psu v celém areálu!

Závodu se můžou zúčastnit psi s PP i bez PP a kříženci. Výjimkou je soutěž junior handling, která je otevřena pouze pro psy s PP. 

Háravé feny se mohou zúčastnit po dohodě s pořadatelem a jejich psovodi se musejí se řídit pokyny.

Závod probíhá podle soutěžních řádů jednotlivých disciplín.

Přihlášky a dotazy posílejte na mail: MistrovstvidetiamladezeCMKU@centrum.cz, v případě potřeby na tel. 734 445 375

Do přihlášky také pište žádost o ubytování! 

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky