Zkoušky podle zkušebního řádu Kynologické jednoty Brno - závod s možností složení a zápisu zkoušky

Kategorie:

ZOP - v plném rozsahu - pro psy a feny s max. složenou zkouškou ZOP, bez omezení zkouškami NZŘ IPO a NZŘ

ZPU1 - v plném rozsahu - pro psy a feny s minimálně složenou zkouškou ZOP, ostatní zkoušky bez omezení

V kategorii ZPU1 je nutno v přihlášce uvést volitelný cvik - stopa, nebo hlídání předmětu.

Závod podle KJ Brno (ZOP a ZPU) je (při splnění bodového limitu a dodržení náležitostí podle KJ Brno) s možností zápisu zkoušky.

Řešení rovnosti bodů:

ZOP: 1. celkový počet bodů v individuální části, 2. los

ZPU1: 1. počet bodů - volitelný cvik, 2. los

STARTOVNÍ LISTINA

ZOP:
Zuzana Holeňová (ZKO Vlašské Meziříčí) + Akim (GR)
Veronika Liebigová (ZKO Ondřejov) + Bubble Ze Zubrnického Gruntu (BOC) 
Sabina Mokrušová + Aramis the brave elysia dream (BOC)
Eliška Květoňová + Virgin Cofi Capito (AO) 
Petra Čapková + Jessi (kříženec)
Sabina Mokrušová + Balto (BOC)
Anna Najmanová + Mája (mix)
ZPU1:

Alžběta Drcmánková + Francy Belle Sa-ver Starlight (SBT)
Michal Jansa + Bongo Ninuland (BOC)